Medi Ambient

Des de la Direcció del Càmping El Delfín Verde ens complau expressar mitjançant aquesta Declaració de Política Mediambiental el nostre compromís per aconseguir que totes les instal·lacions i activitats realitzades dins del nostre càmping es duguin a terme amb el màxim respecte i protecció del medi que ens envolta.

Considerem que aquest entorn, inclòs el recentment declarat Parc Natural de Montgrí, Medes i Baix Ter, és un marc incomparable per donar un exemple de desenvolupament sostenible, demostrant que la protecció del patrimoni natural és compatible amb un alt nivell d’activitat turística.

El principal objectiu sobre això és la prevenció de la contaminació i minimitzar l’impacte mediambiental dins del marc de la viabilitat tècnica i econòmica, aconseguint el compromís d’una millora contínua, així com d’avaluar anticipadament les repercussions que poden tenir sobre el medi ambient les noves activitats, productes i serveis.

Per això, i reconeixent les nostres responsabilitats respecte al medi, definim com a principis d’actuació els següents:

 • Complir la legislació ambiental vigent, així com altres requisits voluntaris assumits.
 • Optimitzar de manera continuada les mesures més adequades per reduir el consum de recursos, com ara aigua i energia.
 • Minimitzar la contaminació de les aigües residuals i les despeses ambientals en la gestió, a fi d’aconseguir un impacte compatible sobre el medi.
 • Minimitzar i valoritzar els residus generats per aconseguir una gestió òptima i correcta.
 • Protegir l’entorn del càmping i procurar la integració paisatgística dels edificis i les zones verdes.
 • Fer partícips tots els agents implicats en les tasques amb incidència ambiental.
 • Informació i conscienciació de les bones pràctiques ambientals als treballadors.
 • Informació a proveïdors i serveis subcontractats del compromís ambiental adoptat, i exigències que els concerneixen.
 • Informació als clients de la situació ambiental del càmping i consells de bones pràctiques a fer.
 • Augmentar la comunicació entre clients i organització, com a instrument d’educació i promoció del respecte pel medi.
 • Revisar anualment els plans demergència, formació i divulgació.
 • Elaborar un calendari d’actuacions mediambientals.
 • Elaborar una declaració anual de les actuacions i els progressos mediambientals aconseguits. Així mateix, la present és difosa a tots els empleats del càmping i persones que treballen en nom seu, i estarà a disposició del públic de manera permanent per poder ser revisada pels interessats.

Des de la Direcció ens comprometem al compliment del que exposa aquesta Política Mediambiental i perquè així consti,