Normativa

 

NORMATIVA GENERAL

 

NORMES DE CIRCULACIÓ

La velocitat màxima de circulació a tot el recinte és de 10km/hora, per a tot tipus de vehicles: cotxes, motos, bicicletes, patinets, segways o qualsevol altre tipus de mitjà de transport.

No està permesa la circulació amb bicicletes, patins, segways o patinets, dins de zones comunes com l’interior del supermercat o l’àrea del complex de piscines.

HORARI DE CIRCULACIÓ

Per poder assegurar el descans de tots, NO està permesa la circulació de vehicles a motor des de les 00: 00h de la nit i fins a 07: 00h del matí.

FONTS

Les fonts repartides per tot el recinte només es faran servir per proveir-se d’aigua. En cap cas s’utilitzaran per rentar plats, roba o altres utensilis.

IDENTIFICACIÓ

Per motius de control i seguretat, és obligatori que tota persona allotjada en el nostre Resort porti posada la polsera identificativa en tot moment i durant tota l’estada.

VEGETACIÓ, JARDINS I PLANTES

És d’obligat compliment respectar tota la vegetació que trobaran a totes les zones del Resort com la pineda, els jardins al voltant dels bungalows, les palmeres o les tanques que delimiten les parcel·les.

En cap cas està permès clavar cap ganxo, penjar estenedors o hamaques als arbres, així com tampoc està permès clavar para-sols a la gespa.

HORES DE DESCANS

Per poder assegurar el descans de tots els hostes allotjats, durant la seva estada li demanem que en horari de repòs i a partir de les 22:00h de la nit, moderi el volum de qualsevol televisor, ràdio, mòbil o tablet que estigui fent servir.

A més hem establert un horari de descans per a tot el recinte del Resort, i des de les 00: 00h de la nit i fins a 07: 00h del matí, no està permès fer cap soroll que pugui molestar o alterar el mateix.

RECICLATGE I ESCOMBRARIES

Al Resort trobaran zones de reciclatge de residus. Li preguem ho facin servir correctament i dipositin les escombraries al contenidor corresponent:

 • VIDRE al VERD
 • CARTRÓ al BLAU
 • PLÀSTIC al GROC

No està permès dipositar bosses amb escombraries a les papereres situades als camins d’accés o en zones comuns.A més en el supermercat podran proveir-se de bosses de la compra reutilitzables.

PARCS INFANTILS

La zona destinada al joc infantil és per a ús exclusiu i gaudi dels més petits, que hauran d’estar sempre acompanyats d’un adult.

NO està permès entrar a l’àrea de jocs amb gossos o altres animals domèstics. Els preguem que tinguin cura d’aquest espai, i no deixin restes d’aliments o altres deixalles per terra.

BARBACOES

Es permet l’ús de barbacoes, tant de carbó com elèctriques o de gas (sent aquestes dues últimes les més preferibles). No disposem d’una zona específica per a barbacoes, ni les proporcionem, ni oferim el servei de lloguer.

Normes d’ús per a les barbacoes de carbó:

Es permet l’ús de barbacoes de carbó sempre que se segueixin unes normes de seguretat. En primer lloc, es recomana ubicar la barbacoa tenint en compte els materials dels voltants (tendes, tovalloles, …), netejar prèviament la zona on es faci la barbacoa de qualsevol matèria combustible, així com preveure la col·locació d’un recipient d’aigua a l’abast com a mesura de seguretat. L’encesa de la barbacoa només es podrà fer amb pastilles o líquids especials previstos per a això, en cap cas es podrà fer ús de pinyes o branques. Per evitar incendis, és imprescindible evitar la producció d’espurnes i la creació de flames en la mesura del possible. Per tant, queda PROHIBIT accelerar la combustió amb qualsevol mitjà de producció d’aire (assecadors, ventalls, etc.). Mentre la barbacoa estigui encesa serà obligatòria la supervisió i control per part d’una persona de el grup. A l’acabar, s’ha d’assegurar que aquesta està totalment apagada.

Sempre i quan es respecti aquesta normativa, vostè podrà fer barbacoes a la seva parcel·la o allotjament, en cas contrari es prendran les mesures necessàries per garantir la seguretat del Resort.

INFRACCIONS O MOTIUS D'EXPULSIÓ

Tota persona que participi d’una baralla o agressió serà expulsada del recinte el mateix dia de l’esdeveniment, i immediatament la seva reserva quedarà automàticament anul·lada sense opció a recuperar cap import prèviament abonat.

Les despeses que es derivin del dany, trencament o desperfecte en qualsevol objecte o bé immoble del Resort, seran a compte i càrrec de la persona que l’hagi realitzat.

Tota persona que no hagi realitzat correctament la seva inscripció serà expulsada del recinte.

El Delfín Verde es reserva el dret d’aplicar les mesures que consideri necessàries en cas d’infracció i/o incompliment de qualsevol de les normes detallades en el present reglament.

 

NORMATIVA PARCEL·LES:

 

OCUPACIÓ / CAPACITAT

Per motius de seguretat, responsabilitat civil i cobertura d’assegurances en cas d’accident, l’ocupació màxima per parcel·la és de 6 persones, incloent nens i nadons.

Si durant la seva estada preveu una modificació de persones ocupants, és imprescindible que es comuniqui abans o en el moment de l’arribada. Només les persones, les quals s’hagin registrat en el moment de la inscripció (encara que tinguin dies d’arribada diferents), estan autoritzades d’estar a la parcel·la.

Les persones que s’inscriguin per a pernoctar posteriorment al dia d’arribada de la reserva s’entendran com a visita, encara que hi hagi capacitat disponible a la parcel·la, i hauran d’abonar la tarifa de 25 € per persona i nit.

Un cop assolida aquesta màxima ocupació, no es realitzaran noves polseres.

NÚMERO DE PARCEL·LA

Un cop instal·lats, és molt important que ens indiqui el seu número de parcel·la, per poder comunicar-nos amb vostè en cas d’incidència o emergència. Trobarà el número en una fita just a el límit d’aquesta. Tingui en compte que, en el cas de les parcel·les PLUS, caldrà introduir el número de parcel·la en el nostre sistema per activar l’electricitat.

Podrà indicar el seu número mitjançant el formulari que trobarà clicant AQUÍ.

Avís: El Delfín Verde no es responsabilitza de la incorrecta elecció del tipus de parcel·la que hagin pogut fer. Si la parcel·la agafada no correspon al tipus de parcel·la reservat, es veuran obligats a desmuntar i escollir novament una altra parcel·la que sigui del tipus reservat. Només en el cas que la disponibilitat ho permeti, podran romandre en el lloc escollit i regularitzar la situació econòmica a Recepció.

APARCAMENT

Per respecte als clients que encara han d’arribar i, per tant no tenen una parcel·la assignada, preguem no utilitzin les parcel·les adjacents o situades prop de la seva, com a zona d’aparcament. La seva plaça d’aparcament queda dins dels límits de la seva parcel·la.

L’aparcament de l’entrada a davant de recepció, està reservat NOMÉS per check-ins i check-outs. Aquesta zona d’aparcament no pot substituir el de la seva parcel·la.

El Delfín Verde ofereix la possibilitat d’estacionar el seu vehicle a l’aparcament de l’entrada si arriben passades les 24:00h, sempre que hi hagi espai, i sense obstaculitzar l’entrada i sortida de vehicles. El vigilant de nit és l’encarregat d’autoritzar l’ocupació de l’aparcament.

MENJAR I ESCOMBRARIES

Les restes de menjar dins o fora de les tendes o caravanes poden generar una invasió d’insectes o altres animals. Preguem que mantinguin els envasos de menjar hermèticament tancats. No deixin en cap cas bosses d’escombraries o envasos bruts de menjar o beguda a terra.

FONTS I VEGETACIÓ

Les fonts repartides per tot el recinte del resort només es faran servir per proveir-se d’aigua. En cap cas s’utilitzaran per rentar plats, roba o altres utensilis.

És d’obligat compliment respectar tota la vegetació que trobaran en les diverses zones del Resort com la pineda, els jardins al voltant dels bungalows, les palmeres o els arbustos que delimiten les parcel·les. En cap cas està permès clavar cap ganxo, penjar estenedors o hamaques als arbres, així com tampoc està permès clavar para-sols a la gespa.

AIGÜES RESIDUALS I WÀTER QUÍMIC

No es permet abocar les aigües residuals ni a terra ni a les fonts. A cada sanitari es disposa d’una zona d’abocament de WC químics.

Les parcel·les PLUS disposen de connexió de desaigüe per a l’ús exclusiu del desallotjament d’aigües residuals de les dutxes, piques i lavabos de les caravanes i autocaravanes. En cap cas serveix per buidar dipòsits de wàter químic.

ELECTRICITAT

Cada parcel·la disposa d’una presa d’electricitat amb una potència contractada, i si volen augmentar-la hauran de passar per la recepció per renovar el contracte.

NO està permès manipular els armaris elèctrics. En cas de no disposar d’electricitat hauran de comunicar-ho. L’electricista del resort és l’única persona autoritzada per examinar les avaries.

HORARI DE DESCANS

Per poder assegurar el descans de tots els hostes allotjats, durant la seva estada li demanem que en horaris de repòs, i a partir de les 22:00h de la nit moderi el volum de qualsevol televisor, ràdio, mòbil o tablet que estigui fent servir.

A més hem establert un horari de descans per a tot el recinte del Resort, i des de les 00:00h de la nit i fins a 07:00h del matí, no està permès fer cap soroll que pugui molestar o alterar aquest descans.

HORARI DE SORTIDA

Totes les parcel·les hauran de quedar lliures a les 13:00h. És imprescindible comunicar la seva sortida a la caseta de la barrera. En cas de no sortir a l’hora prevista, El Delfín Verde es reserva el dret de cobrar un dia addicional.

SANITARIS

Per tal de gaudir de forma tranquil·la i segura dels sanitaris, li agraïm que llegeixi atentament i respecti les normes de seguretat i cortesia establertes. Per al seu propi benefici i de la resta de clients, agraïm que utilitzi adequadament les instal·lacions.

ÉS OBLIGATORI:

 • Utilitzar calçat adequat, evitar anar descalços i mantenir el decòrum en el vestir.
 • Respectar les indicacions del personal de neteja, estan treballant per al seu benefici.

NO ES PERMET DINS EL RECINTE SANITARI:

 • Fumar, menjar i/o beure.
 • L’entrada d’animals.
 • Dipositar escombraries. Hi ha contenidors destinats a aquest efecte a l’exterior. Facin servir les papereres.
 • Qualsevol comportament o acte incívic que pugui molestar la resta de clients.

CAL TENIR EN COMPTE:

 • El Delfín Verde no es fa responsable de sostraccions, robatoris, danys o pèrdua d’objectes personals.
 • El personal del Resort s’encarrega del manteniment dels sanitaris i de les seves instal·lacions. Agraïm que es comuniqui qualsevol anomalia del funcionament, trencament o deficiència.

NORMATIVA ALLOTJAMENTS:

 

OCUPACIÓ / CAPACITAT

Per motius de seguretat, responsabilitat civil i cobertura d’assegurances en cas d’accident, l’ocupació màxima del seu allotjament serà en cada cas la indicada a la confirmació de la reserva. No està permès superar aquest aforament en cap cas. Un nadó o un nen compte com a persona en la seva totalitat.

El preu de l’allotjament inclou a totes les persones que s’hagin registrat en el moment de la inscripció per a les dates contractades (encara que tinguin dies d’arribada diferents). Només aquestes estan autoritzades d’estar a l’allotjament, sense superar la seva capacitat màxima permesa.

No es permet inscriure persones posteriorment a la data d’arribada contractada.

No es permet canvi d’acompanyants durant l’estada.

APARCAMENT

La plaça d’aparcament corresponent dependrà de si el seu allotjament té una plaça pròpia assignada o no. En qualsevol cas, cada barri de bungalows disposa de zones específiques d’aparcament per als clients allotjats en aquell tipus d’allotjament.

L’aparcament de l’entrada, davant de recepció, està reservat NOMÉS per check-ins i check-outs. Aquesta zona d’aparcament no pot substituir el del seu allotjament.

El Delfín Verde ofereix la possibilitat d’estacionar el seu vehicle a l’aparcament de l’entrada si arriben passades les 24:00h, sempre que hi hagi espai, i sense obstaculitzar l’entrada i sortida de vehicles. El vigilant de nit és l’encarregat d’autoritzar l’ocupació de l’aparcament.

NO ESTÀ PERMÈS
 • Canviar la distribució dels llits o qualsevol altre mobiliari de les estances del seu allotjament, així com tampoc està permès treure taules i/o cadires de l’interior del bungalow / apartament.
 • La instal·lació de cap tipus de tenda a la zona enjardinada del voltant o prop del seu allotjament.
 • Col·locar o penjar cordes amb la funció d’estenedor.
MENJAR I ESCOMBRARIES

Les restes de menjar dins o fora del seu allotjament pot comportar un invasió d’insectes o altres animals. Preguem mantinguin els envasos de menjar hermèticament tancats i sobretot dipositin les escombraries o residus a les zones habilitades per a això. Recordin on posar els residus:

 • VIDRE al VERDE
 • CARTRÓ al BLAU
 • PLÀSTIC al GROC
INVENTARI I ELECTRODOMÈSTICS

A la confirmació de la reserva trobaran un enllaç on podran consultar l’inventari del seu allotjament. En cas de no trobar-hi tot el que s’hi detalla, comuniqui-ho si us plau a la seva arribada, per la seva reposició.

Tinguin en compte que l’ús excessiu d’electrodomèstics connectats a la xarxa pot generar una sobrecàrrega i fer saltar els fusibles. Preguem facin un bon ús de tots els electrodomèstics.

HORARI DE DESCANS

Per poder assegurar el descans de tots els hostes allotjats, durant la seva estada li demanem que en horaris de repòs, i a partir de les 22:00h de la nit moderi el volum de qualsevol televisor, ràdio, mòbil o tablet que estigui fent servir.

A més hem establert un horari de descans per a tot el recinte del Resort, i des de les 00:00h de la nit i fins a 07:00h del matí, no està permès fer cap soroll que pugui molestar o alterar aquest descans.

CANVI DE LLENÇOLS I TOVALLOLES

El canvi de llençols i tovalloles es realitza als 7 dies de la seva arribada (per exemple si va arribar en dilluns, el canvi es farà el següent dilluns), i només per a estades superiors a 10 dies.

HORARI DE SORTIDA

Tots els allotjaments hauran de quedar lliures a les 10:00h. Si ho desitgen, podran seguir gaudint de les nostres instal·lacions i serveis fins a les 13 hores màxim, havent de deixar el cotxe fora del recinte de El Delfín Verde.

 

ALTRES NORMATIVES:

 

NORMATIVA DISCOTECA "THE BASSment"

L’incompliment de qualsevol de les normes detallades en la present normativa comportarà l’expulsió de la Discoteca i/o les mesures addicionals que la Direcció del Resort consideri oportunes.

ÉS OBLIGATORI:

 • Portar la polsera que l’identifica com a client.
 • Identificar-se mitjançant algun tipus de document d’identitat, dni o passaport, si algú del personal de seguretat així ho requereix.

NO ES PERMET:

 • Fumar en cap espai interior de la discoteca.
 • Sortir de la discoteca amb gots de vidre.
 • Accedir a la discoteca amb menjar o begudes portades de l’exterior.

CAL TENIR EN COMPTE:

 • Les sortides d’emergència estan senyalitzades amb el seu corresponent cartell.
 • Minuts abans de l’hora de tancament s’encendran els llums. Preguem que respectin l’horari de tancament establert.
NORMATIVA DE TINENÇA DE GOSSOS

És obligatori comunicar la presència de gossos en el moment de la reserva i/o de la inscripció (check-in), així com firmar l’acceptació de la normativa de tinença de gossos dins del Resort abans d’entrar. L’incompliment de qualsevol punt d’aquesta normativa pot comportar una expulsió.

 1. L’estada de gossos al Resort estarà estrictament prohibida a partir del 12/07/2021 fins al 22/08/2021 (temporada alta). Els gossos que hagin entrat abans del 11 de juliol no podran romandre en el recinte.
 2. Estar en possessió del llibre de salut de l’animal amb tota la vacunació obligatòria actualitzada, que pot ser demanat en qualsevol moment durant la seva estada.
 3. És obligatori tenir una assegurança que cobreixi qualsevol incident que l’animal pogués ocasionar.
 4. Els responsables del gos o gossos han de cuidar la higiene de l’animal per tal d’evitar paràsits.
 5. Els gossos i altres animals no estan permesos a la platja, als diferents parcs infantils, bars i restaurants. Sota cap circumstància està permesa l’entrada dels animals als sanitaris, piscines i supermercat.
 6. No està permès deixar l’animal desatès. Els gossos que bordin molt o siguin un problema per a altres clients seran expulsats del resort.
 7. Tot gos ha d’anar lligat i estar en tot moment vigilat pel seu propietari. Per a la seguretat dels clients, d’altres animals i la seva pròpia, sota cap circumstància la mascota pot anar voltant pel recinte sense estar lligada.
 8. Els gossos considerats de raça perillosa han de portar obligatòriament el morrió posat.
 9. El propietari del gos s’ha de fer càrrec de les deposicions del seu animal. Està estrictament prohibit passejar els gossos a prop d’altres bungalows o parcel·les.
NORMATIVA DELS OBJECTES PERSONALS

El Delfín Verde no es fa responsable de sostraccions, robatoris, trencaments, oblits o pèrdua d’objectes personals, arreu del resort.

PER OBJECTES OBLIDATS:

Per poder verificar que hem trobat el seu objecte oblidat, han de detallar-nos per correu electrònic una descripció de l’objecte juntament amb una explicació d’on creuen que l’han deixat i les seves dades de contacte. El resort l’informarà, també per correu electrònic i en la major brevetat possible, tant si el nostre equip l’ha trobat com si no.

NORMATIVA DOLFI WATER PARK: ÚS DE PISCINES I TOBOGANS

Per tal que l’equip de socorristes ofereixi un bon servei i pugui desenvolupar de forma adequada la seva feina per evitar accidents i millorar la seva actuació en cas d’intervenció, és imprescindible el compliment del nostre reglament especial per a l’ús de les piscines i tobogans, així com seguir les seves indicacions. Agraïm la seva col·laboració.

ÉS OBLIGATORI:

 • Portar la polsera que l’identifica com a client.
 • Seguir les indicacions dels socorristes en tot moment.
 • Dutxar-se abans de cada bany.
 • Respectar les normes de seguretat.
 • Respectar els altres usuaris.
 • Els nens que no saben nedar han de portar un dispositiu de flotació adaptat a la seva edat.
 • Sortir el més ràpid possible de la zona de recepció dels tobogans.
 • Només està permès baixar pels tobogans, d’un en un i assegut cap endavant.
 • Utilitzar roba i calçat de bany adequat per a la piscina.
 • Dipositar les deixalles a les papereres.

NO ES PERMET:

 • Un comportament indegut o inadequat al recinte de les piscines.
 • Entrar menjar ni beguda al recinte de piscines, excepte aigua en ampolles de plàstic. Només es podrà menjar i beure en els diferents establiments habilitats, situats al complex de piscines.
 • L’entrada a menors de 12 anys si no van acompanyats per un adult.
 • Els nens que no saben nedar no poden utilitzar els tobogans.
 • Flotadors o maniguets en els tobogans.
 • Fumar a tot el recinte de la piscina.
 • Portar objectes de vidre (gots, copes, ulleres, etc.).
 • Portar animals (excepte gossos guia).
 • Utilitzar aletes i ulleres de submarinisme, pilotes, joguines ni matalassos inflables.
 • Córrer ni donar empentes. Cal circular caminant.
 • Tirar-se de cap a la piscina.
 • Saltar des de punts potencialment perillosos (pedres, ponts, jacuzzis, …).
 • Obstaculitzar els tobogans o intentar aturar-se en mig.
 • Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona, fer castells, etc.
 • Abocar qualsevol producte dins de la piscina.
 • Accedir a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques infectocontagioses.
 • Reservar gandules guardant objectes personals.
 • Banyar-se amb peces de roba inadequades; samarretes, sabates, roba, tovalloles, etc.
 • Ús de piscines i tobogans, fora dels horaris establerts.

ES RECOMANA:

 • Prendre el sol de forma moderada, fer servir crema protectora i dutxar-se sempre abans d’entrar a la piscina.
 • Que els nens estiguin controlats en tot moment per una persona adulta, dins del seu camp de visió.
 • No deixar que els nens petits juguin prop de les piscines no apropiades per a ells.
 • No entrar de cop dins l’aigua per banyar-se després de dinar, prendre el sol o haver fet un exercici físic intens.
 • Dutxar-se primer sempre.

CAL TENIR EN COMPTE:

 • Es pot sol·licitar la farmaciola als socorristes.
 • Els líquids per al manteniment de la piscina poden danyar el color i la textura de la roba de bany.
 • El resort no es fa responsable de sostraccions, robatoris, trencaments o pèrdua d’objectes personals.
 • Els objectes trobats es duen a l’Info Point o es guarden a la pròpia piscina.
 • En el cas d’inclemències meteorològiques o tempestes els clients hauran de sortir de les piscines.

NORMES PER ALS CLIENTS:

 • La polsera d’identificació personal constitueix una llicència per accedir al complex de piscines.
 • Es reserva el dret d’admissió dins el complex de piscines.
 • Serà motiu d’expulsió immediata de les piscines, qualsevol comportament o acte incívic que pugui molestar els clients.
 • El client ha d’assumir i comprometre’s a respectar les normes de règim intern.
 • El personal podrà denegar l’accés o expulsar del recinte al client de la piscina en cas d’incompliment de les condicions i/o normes. En tots els supòsits que per les seves pròpies accions i/o omissions es causin lesions, danys i/o perjudicis a persones o coses.
 • Els usuaris dels tobogans ho faran sota la seva responsabilitat. El resort no es farà responsable de cap accident o dany personal resultat del mal ús de les piscines, tobogans o el seu entorn.
 • El personal del resort s’ocupa del manteniment de les piscines i de les seves instal·lacions. Agraïm als clients que comuniquin qualsevol anomalia, trencament o mal funcionament.
NORMATIVA DE LA POLSERA DOLFI BAND

OBTENCIÓ DE LA POLSERA

El dia d’arribada, es lliurarà una a tots els clients que estiguin registrats. És obligatori que el client i els seus acompanyants portin la polsera posada durant tota la seva estada. És d’ús personal i intransferible.

FUNCIONS DE LA POLSERA

La polsera compleix quatre funcions principals:

 1. L’identifica com a client del resort, per tant, li dóna accés a totes les instal·lacions.
 2. Per als clients allotjats en bungalows, mobil-homes o apartaments pertanyents al resort, serveix com a clau per obrir la porta.
 3. És una targeta moneder per al pagament de les compres dins del resort, només en els punts de venda que el tinguin habilitat.
 4. Permet obtenir descomptes exclusius i acumular punts bescanviables per regals per cada compra realitzada amb la polsera, només quan aquesta sigui utilitzada com a forma de pagament.

ACTIVACIÓ I RECÀRREGA DE LA POLSERA

La polsera es lliura sense activar la funció 3) i 4) de l’apartat anterior i sense saldo disponible. La recàrrega mínima és de 5 € i es podrà pagar amb targeta de dèbit o crèdit o en efectiu. Per activar-la i carregar saldo, hauran de dirigir-se a qualsevol punt de recàrrega del resort. Es prega i es recomana als Srs. Clients que intentin fer la recàrrega de saldo de les polseres a les hores de menys afluència de públic, segons el punt de recàrrega.

PUNTS DE VENDA HABILITATS I FORMES DE PAGAMENT

Només en els punts de venda habilitats, podrà pagar les seves consumicions i les seves compres mitjançant la seva polsera. Únicament si paga amb aquesta polsera, vostè tindrà dret a descomptes exclusius i acumularà punts bescanviables per regals.

Els punts de venda habilitats per al pagament amb polsera s’identificaran mitjançant diferents panells informatius repartits per tot el resort, a més de trobar-los publicats al web i la nostra app.

DESCOMPTES EXCLUSIUS

Els articles amb descompte i ofertes de cada punt de venda es senyalitzaran amb una icona.

VALOR I BESCANVI DE PUNTS PER REGALS

Per cada compra en els punts de venda habilitats, el client acumula punts.

El bescanvi de punts per regals només es podrà fer a la BOTIGA DE SOUVENIRS, segons el catàleg de regals vigent en cada moment. El catàleg de regals està publicat al web, a l’app i en els diferents panells d’informació repartits per tot el resort. En cas de no tenir existències d’un regal concret previst en el catàleg, l’establiment es reserva el dret de intercanviar-ho per un altre de característiques similars.

En cap cas els punts podran ser intercanviats per diners.

RECUPERACIÓ DEL SALDO DISPONIBLE

Si al final de la seva estada el client vol recuperar l’import de la polsera pot dirigir-se a qualsevol dels punts d’activació i recàrrega de polseres. Un cop sense saldo, el client ja no podrà fer cap compra amb la polsera i, per tant, no podrà seguir beneficiant-se dels descomptes exclusius per compres ni seguir acumulant punts.

TRASPÀS DE SALDO I PUNTS D’UNA POLSERA A UNA ALTRA

Encara que l’ús de la polsera és personal i intransferible, tant el saldo en euros com els punts disponibles es poden traspassar d’una polsera a una altra, sempre que aquest traspàs estigui autoritzat pels dos usuaris. Per fer el traspàs, tots dos han de dirigir-se simultàniament a qualsevol punt d’activació i recàrrega. En qualsevol moment, el resort podrà sol·licitar qualsevol documentació que acrediti la identitat dels usuaris.

L’establiment es reserva el dret de no fer el traspàs de saldo i punts d’una polsera a una altra si considera que pot haver-hi alguna irregularitat.

CADUCITAT DE SALDO I PUNTS

La polsera només està operativa durant la seva estada a la present temporada, de manera que tant el saldo en euros com els punts caduquen al final de la seva estada.

Si vol bescanviar els punts per regals ha de fer-ho durant aquesta temporada (veure punt 6). Els punts no es guarden d’una temporada a la següent. 

Si vol recuperar el saldo en euros de la polsera, ha de dirigir-se a qualsevol punt d’activació i recàrrega (veure punt 7).

RESPONSABILITAT

La custòdia de la polsera és responsabilitat exclusiva del client i l’establiment no es fa responsable en cas de danys, pèrdua o robatori de la mateixa. Es podrà fer una nova pulsera a recepció, el cost serà de 3 € i és imprescindible presentar un document d’identitat.

Les normes i les condicions del sistema de punts i ús de les polseres queden subjectes a possibles canvis sense previ avís. En qualsevol cas, el resort intentarà actualitzar les informacions publicades al més aviat possible.

SUGGERIMENTS I QUEIXES

La seva experiència amb la nostra ens interessa molt! Estarem molt agraïts de rebre qualsevol suggeriment, incidència o queixa que pugui tenir al respecte, per escrit enviant un correu electrònic al: [email protected]

PROTOCOLS D'EMERGÈNCIA
EN CAS D’EMERGÈNCIA TRUCAR AL 112 I PARAL·LELAMENT AL 972.758.454 INDICANT: QUI ETS, QUÈ PASSA I A ON
INCENDI INUNDACIÓ CONFINAMENT FUGA GAS INFLAMABLE
+ Utilitzar un extintor + Situar-se a llocs elevats de forma segura + Tancar-se a un lloc segur i amb un mitjà de comunicació eficaç + Lluny de portes i finestres + No fumar ni encendre foc. + Si coneix la clau de pas, accionar-la.
EN CAS D’EVACUACIÓ, UTILITZAR LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA
DIRIGIR-SE AL PUNT DE TROBADA MÉS PROPER:

 1. PLATJA
 2. ZONA ESPORTIVA

Els Nostres Allotjaments

Càmping

Disposem de diferents zones per a camping i caravaning entre sol i l'ombra, amb tota classe d'instal·lacions i serveis al seu abast.

+ Informació

Glamping

Què és el "Glamping"? Glamping significa CAMPING + GLAMOUR. Gaudeixi dels avantatges del Càmping sense renunciar a cap comoditat.

+ Informació

Bungalows i Viles

Bungalows i allotjaments al cor de la Costa Brava, situats dins del càmping El Delfín Verde, a la vora d'una magnífica platja de sorra.

+ Informació

Hotel Clipper

Bungalows i allotjaments al cor de la Costa Brava, situats dins del càmping El Delfín Verde, a la vora d'una magnífica platja de sorra.

+ Informació

El Delfin Verde

C/ Rossinyol 1, 17257 Torroella de Montgrí – Costa Brava
GPS: N 42º 00’ 43,70’’ E 03º 11 417,56’’

Tel +34 972 758 454 – Fax +34 972 760 070
KG-000020-54
[email protected]

Loading ...