Privacybeleid

Verantwoordelijk: Identiteit: INICIATIVAS TURÍSTICAS, S.A.U. – NIF: A08568883 – Postadres: Calle Teodora Lamadrid nº39, At.1º, de Barcelona (08022) – Telefoon: 972758454 – E-Mail: [email protected].

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, verwerken wij namens het bedrijf de informatie die u ons verstrekt om u de gevraagde dienst te verlenen en u daarvoor te factureren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen. U heeft het recht om bevestiging te krijgen of INICIATIVAS TURÍSTICAS, S.A.U. uw persoonlijke gegevens behandelen, zodat u het recht heeft om uw persoonlijke gegevens in te zien, onjuiste gegevens te corrigeren of om verwijdering ervan te vragen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn.